Inga widgetar hittades i sidofältet!

Med djup kunskap inom eHälsa och innovation kan CoCreation lyfta projekt så som berör journalsystem, beslutstöd och andra e-tjänster inom vården. Inom gruppen finns erfarenhet som sträcker sig från nationella strategier och koncept till utveckling och implementering av nationella besluts/uppföljningsstöd samt nationella läkemedelstjänster. Kompetensen är stor inom gruppen för sektorns befintliga strukturer och drivkrafter. Men även framtida möjligheter och behov.