Våra tjänster

Management

Att leda en förändring, ett innovationsprojekt eller en omorganisation kräver mycket av dig och din organisation. Vi hjälper er att lyckas. Våra omfattande praktiska erfarenheter av entreprenörskap gör att vi förstår, ser samband och hittar innovativa lösningar. Åren som entreprenörer har också lärt oss en annan sak som våra kollegor i managementbranschen inte alltid har förstått, vi vill vara kostnadseffektiva och leverera resultat som gör skillnad. Om vi gör det kommer ni som kunder att återanställa oss i nya projekt.

eHälsa

Med djup kunskap inom eHälsa och innovation kan CoCreation lyfta projekt så som berör journalsystem, beslutstöd och andra e-tjänster inom vården. Inom gruppen finns erfarenhet som sträcker sig från nationella strategier och koncept till utveckling och implementering av nationella besluts/uppföljningsstöd samt nationella läkemedelstjänster. Kompetensen är stor inom gruppen för sektorns befintliga strukturer och drivkrafter. Men även framtida möjligheter och behov.t.

Läkemedel

Med bred och djup kunskap inom alla hela den svenska läkemedelsprocessen kan CoCreation Health optimera läkemedelsanvändning. Vi arbetar också med horizon scanning och ordnat införande.